Declarația de originalitate

Declarația de originalitate

 

Declarația în format Word poate fi descărcată de aici.

 

 

Subsemnatul (a) ___________________________________________

prin prezenta, certific că lucrarea cu titlul _______________________________________________________

autori _______________________________________________________________________

 

este rezultatul original al propriilor mele activităţi de cercetare teoretică şi aplicativă.

 

În realizarea lucrării am studiat doar surse bibliografice consemnate în lista bibliografică, iar preluările din diferitele surse, inclusiv din alte lucrări personale, au fost citate conform normelor stabilite.

 

Declar că prezenta lucrare nu a mai fost utilizată în alte contexte științifice (trimisă spre publicare în reviste, prezentată la conferințe/simpozioane sau încărcată on-line pe site-uri).

 

 

Data:                                                                                                                                                             Semnătura: