Procesul de recenzare

Etape pentru recenzare

 

Etapa de recenzare

 

Data limită pentru

numărul publicat în iunie

 

Data limită pentru

numărul publicat în decembrie

 

Primirea materialelor

pe adresa de e-mail a revistei

 

28 februarie

 

30 septembrie

 

Recenzare inițială 30 aprilie

 

30 octombrie

 

Verificarea materialelor

de către editorii responsabili

pentru fiecare secțiune a revistei

 

30 mai

 

30 noiembrie

 

Publicarea numărului curent

 

30 iunie

 

30 decembrie