Author: RV

LUDIC Ceea ce tine de joc in oricare din formele acestuia, de la jocul copiilor si pana la cel al adultilor. Ludoterapia (terapia prin joc) se afla la baza tuturor psihoterapiilor infantile. Urmareste sa scoata subiectul din inchiderea in sine facandu-l sa ia aminte la conflictele sale...

Studenţii/masteranzii se vor prezenta la examene cu act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carnet de şofer, paşaport) şi carnetul de student vizat pe semestrul în curs....