Grila cu indicatorii de evaluare pentru prezentare

Nr.
Crt.
Indicatori de evaluare Punctaj

maxim

1 Întocmirea corespunzătoare a paginii de prezentare 1
2 Redactarea corespunzătoare (formatul paginii, mărimea fontului, distanta între rânduri, inserarea corectă a pozelor/ tabelelor/ graficelor în referat, alegerea fundalului și a legăturii dintre acesta și elementele componente etc.) 3
3 Folosirea corectă a surselor bibliografice (inserarea corespunzătoare a trimiterilor la sursele bibliografice) 3
4 Structura logică a informaţiilor prezentate 1
5 Inserarea bibliografiei 2