CERINȚELE  DISCIPLINEI

Psihopedagogie în EFS

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Centrul Universitar Reșița

 1. Prezenţa la cursuri este opţională. REZOLVAREA diferitelor activități/teme din cadrul cursurilor se bonifică cu un punctaj intre 1 și 3 puncte/temă.

 

 1. Prezenţa la activitățile didactice de seminar este obligatorie. Pentru a putea accede la examen este necesar un număr minim de 9 prezenţe (seminar on-line), sportivii de performață 7 prezențe (seminar on-line) – 10 puncte.

 

 1. Fiecare student/studentă trebuie să realizeze individual, pe parcursul semestrului, două teme, [conform precizărilor de pe portalul prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor)’].

                   

                    Tema nr. 1 – 15 puncte.

Titlu:

 • Specializarea EFS – Rolul procesului de predare-învățare în lecția de educație fizică

 

Termen de predare:

               – Pentru sesiunea curentă – 10 aprilie, anul curent universitar.

               – Pentru sesiunea de restanțe – 27 iunie, anul curent universitar

 

Structura temei:

 • Pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro) -1 pagină
 • Conținutul temei/referatului – care cuprinde aspecte teoretice și/sau practice, va fi realizat în conformitate modelul de citare în „Sistem A.P.A.” (conform precizărilor de pe portalul prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor) – 4 pagini;
 • Bibliografia (redactată în sistem A.P.A.) – care trebuie amplasată pe pagină separată, ultima pagină – 1 pagină

                   

 

                    Tema nr. 2 – 15 puncte.

Titlu:

 • Specializarea EFS – Strategii de motivare a elevilor în activitățile didactice din cadrul lecției de educație fizică

 

Termen de predare:

               – Pentru sesiunea curentă – 30 mai, anul curent universitar.

               – Pentru sesiunea de restanțe – 27 iunie, anul curent universitar

 

Structura temei:

 • Pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro) -1 pagină
 • Conținutul temei/referatului – care cuprinde aspecte teoretice și/sau practice, va fi realizat în conformitate modelul de citare în „Sistem A.P.A.” (conform precizărilor de pe portalul prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor) – 4 pagini;
 • Bibliografia (redactată în sistem A.P.A.) – care trebuie amplasată pe pagină separată, ultima pagină – 1 pagină

 

 • Temele/referatele trebuie finalizate şi încărcate pe Microsoft Teams, CLASA PSIHOPEDAGOGIE – CENTRUL UNIVERSITAR REȘIȚA, la secțiunea -Teme/Assignment până la datele specificate mai sus.

 

 • În funcţie de îndeplinirea criteriilor prezentate acesta va fi evaluat cu notă intre 1 și 15 puncte. Referatele CARE NU ÎNDEPLINESC CRITERILE și au LA EVALUARE un punctaj între 1 și 5 puncte vor fi RESPINSE .

 

 • Referatele/lucrările care sunt plagiate (copiate brut) în proporție de peste 60% vor primi calificativul RESPINS și vor trebui refăcute. Atenție: nu se acceptă ca sursă directă pentru temă suportul de curs!

 

 

 1. OPȚIONAL – Fiecare student(ă) POATE să participe la o activitate didactică în formaţie de 3 sau 4 studenţi (grupele pot fi alcătuite și din studenți de la diferite specializări/forme de școlarizare):

                             – prezentarea activității didactice va fi sub formă de poster (vezi cerinţele pentru poster pe prodea.ro);

                             – tema posterului va fi LA ALEGERE, din noţiuni de bază şi terminologie în domeniul de specializare (EFS, SPM) la alegere;

                             – activitatea se va desfăşura în ultima săptămână a semestrului, conform planificării anunțate de către profesorul titular de curs;

                             – componenţa echipelor trebuie comunicată până în data de 30 MAI 2021 (tabelul va fi încărcat pe site-ul prodea.ro, la secţiunea workshop-ului, iar fișierul trebuie denumit astfel: numele echipei + primul nume de familie trecut în tabel); Formularul pentru echipă se va descărca de pe pagina workshop-ului (prodea.ro);

                             – punctajul care poate fi obținut pentru poster va fi între 0 şi 30 puncte, conform grilei de evaluare a posterului.

 

 1. Examenul va fi în formă scrisă/descriptivă, în format On-line sau On-site (în funcție de condițiile pandemiei) şi va cuprinde 3 subiecte (lucrarea scrisă va fi evaluată între 0 la 60 de puncte ). Punctajul minim de promovare a examenului scris este de 20 de puncte.

 

 1. Nota finală va cuprinde suma punctajelor acumulate, care va fi între 10 și 100 de puncte. Valoarea a 10 puncte este echivalentul de 1 punct la nota finală. (ex. 30 puncte – nota 3, 60 de puncte – nota 6;între 70-74 de puncte nota 7; între 75-84 de puncte nota 8, 100 de puncte nota 10).

 

 1. Studenții care au restanță, din anii anteriori, la această disciplină trebuie să anunțe titularul cursului că doresc să participe la examen în sesiunea curentă (se trimite un mail care să conțină numele și prenumele, specializarea, grupa și anul în care a dat prima dată examen la această disciplină, până în data de 1 aprilie, anul curent).

 

Notă suplimentară:

Fiecare student/studentă trebuie să se prezinte, la fiecare curs și la fiecare seminar, cu minimum de recuzită (un pix, două foi de hârtie A4și/sau A3, și creioane colorate)!