Psihopedagogia în Educație Fizică și Sport

Nivel Licență – Anul I

Psihopedagogia în Educație Fizică și Sport

Denumirea disciplinei: Psihopedagogie în Educaţie Fizică şi Sport
Codul disciplinei: YLR0006 (EFS), YLR0006 (SPM)
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Sala Amfiteatru (curs) – Sala 108 (seminar)
Programarea în orar a activităţilor: ANUL I, SEMESTRUL I
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA

Grilă de calcul pentru nota finală

  Pondere Nota primită Mod de calcul pe probă Rezultat
Poster 1/3 Nota 6 6 x 1 6
Examen scris 2/3 Nota 9 9 x 2 18
Sumă punctaj 24
Rezultat final 3/3 24 / 3 = 8