Evaluare Referat

Criterii de evaluare pentru referat

Pentru obținerea calificativului „Admis” referatul trebuie să îndeplinească simultan următoarele criterii:

Nr.
Crt.

Criterii de îndeplinit

1 Pagină de prezentare după modelul afișat pe site-ul prodea.ro
2 Introducerea unui motto/ citat (cu referinţă la sursa de provenienţă).
3 Redactare corespunzătoare (formatul paginii, mărimea fontului, distanța între rânduri, inserarea corectă a pozelor/ desenelor în referat etc.).
4 Informaţiile prezentate în referat să se succeadă logic.
5 Întocmirea în formă corectă a bibliografiei (stilul A.P.A.).

NOTĂ deontologică: Referatele care sunt copiate în proporție mai mare de 20% (internet, colegi) vor fi respinse.