Educație psihomotrică / fizică

Nivel Licență – Anul III

Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământ primar și preșcolar)

Denumirea disciplinei: Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământ primar și preșcolar)
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL I
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA