Managementul Clasei de Elevi

Nivel Licență – Anul III

Managementul Clasei de Elevi

Denumirea disciplinei: Managementul Clasei de Elevi
Codul disciplinei: VDP 3607
Numărul de credite: 3
Locul de desfăşurare: Facultatea de educaţie fizică şi sport – Parcul Sportiv „Dr. Iuliu Haţieganu”
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Lector dr. Remus Văidăhăzan
FIȘA DISCIPLINEI

Fișa disciplinei EFS

Fișa disciplinei SPM

Fișa disciplinei KMS