ASPNS

Nivel Masterat – Anul II

Antrenamentul sportiv pentru persoane cu nevoi speciale

Denumirea disciplinei: Antrenamentul sportiv pentru persoane cu nevoi speciale
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare: Facultatea de educaţie fizică şi sport – Parcul Sportiv „Dr. Iuliu Haţieganu”
Programarea în orar a activităţilor: ANUL II, SEMESTRUL I
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA