A.C.S.A.

Nivel Licență – Anul III

Antrenament și competiție în sportul adaptat

Denumirea disciplinei: Antrenament și competiție în sportul adaptat
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: Facultatea de educaţie fizică şi sport – Parcul Sportiv „Dr. Iuliu Haţieganu”
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL II
Titularul de curs: Conf. dr. Cosmin PRODEA