Practică pedagogică (1)

Nivel Licență – Anul III

Practică pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

Denumirea disciplinei: Practică pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
Numărul de credite: 3
Locul de desfăşurare: conform orarului
Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL I
Titularul de lucrări practice: Lector dr. Remus VĂIDĂHĂZAN